Sideindhold

Rekrutering ved hjælp af astrologi

 Astrologien kan bruges som et hurtigt og effektivt værktøj til at belyse en psykologisk profil, som er noget af det vigtigste i forhold til at ansættte den rette person. Tydningen vil derfor være hjælp i forbindelse med en hurtig sortering af flere ansøgere, samt det at den vil kunne bruges i forbindelse med en ansættelses samtale. En astrolog kan tyde helheden og på den måde skabe et overblik.
De væsentlige psykologiske temaer kan være:

 • Evnen til at samarbejde
 • Evnen til at være fleksibel
 • Evnen til at sætte sig mål og forfølge disse
 • I hvor høj grad ansøgeren er en ildsjæl
 • Ansøgerens praktiske sans, herunder behovet for at skabe noget fysisk
 • Forhold til autoriteter
 • Om ansøgeren kan sætte grænser
 • Evnen til at arbejde alene
 • Hvorvidt det er lysten der driver værket
 • Om ansøgeren er sensitiv og på hvilke områder det gør sig gældende
 • Hvilke kvaliteter et arbejde vil skulle indholde for at ansøgeren føler sig tilfreds
 • Evnen til at skære ind til sagens kerne
 • Hvorvidt ansøgeren er kvalitetsbevidst i sit arbejde
 • Om ansøgeren har leder evner
 • Ansøgerens evne til at danne overblik
 • Mm.